Renovatie

12182602_941348059284998_2017487257959300483_oVoor een plezierige woonomgeving is het van groot belang dat uw dak in een perfecte conditie verkeerd. Lekkage of een slechte isolatie kunnen grote schade aanrichten.

Vooral woningen die vlak na de 2e wereldoorlog gebouwd zijn kampen met isolatieproblemen. Dit kan een van de vele redenen zijn om voor een dakrenovatie te kiezen.

Bij dakrenovaties zijn verschillende opties mogelijk:

  • Volledige vernieuwing van het dak
  • Hergebruik van bestaande materialen

Bij hergebruik worden er nieuwe pannenlatten gebruikt en worden de dakpannen hergebruikt. Door het hergebruik van dakpannen zullen de kosten van een renovatie aanzienlijk lager worden.

Samen met u bekijken we graag de mogelijkheden voor een dakrenovatie.